Franchise Eğitimlerimiz

“Atakent kolejlerinde franchise sözleşmesi yapan kurumlarımıza yönelik istedikleri takdirde kuruma; üst düzey yönetici, öğretmenler, eğitim danışmanları, öğrenci ve velilere yönelik aşağıdaki eğitimleri yapmaktayız.”

A-) KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
1) Özel Okul Sosyolojisi Ve Alternatif Yönetim Modelleri

 • Okul Eko Çevresinin Analizi
 • Özel Okul Veli Profili Ve Beklentileri
 • Bölgesel Bazda Okul Analizi
 • Okul Bazlı Farkındalık Yaratma Stratejileri
 • Özel Okul Yönetim Stratejileri

2) Dünyada Ve Türkiye’de Eğitim Yaklaşımları Ve Yeni Yaklaşımlar

 • Türk Eğitim Sisteminde Özel Okullar
 • Farklı Özel Okul Uygulamaları
 • Dünyada Değişen Eğitim Paradigması
 • PISA Da Başarılı Ülkeler Analizi
 • Eğitim Değerlendirme Yaklaşımları

3) Özel Okul Aktörlerinin Dönemsel Refleksleri

 • Veli Refleksleri
 • Çalışan Refleksleri
 • Öğretmen Refleksleri
 • Öğrenci Refleksleri
 • Yönetim Refleksleri

4) Öğrenen Organizasyon Ve Farkındalık Yönetimi

 • Beşinci Disiplin Senge Yaklaşımı
 • Geçmişten Öğrenme
 • Gelecekten Öğrenme
 • Öğrenen Organizasyon Olmanın İlke Ve Yöntemleri
 • Misyon Kavramı Haritası Ve Farkındalık Oluşturma

B-) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
1) Temel İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ana Süreç Yaklaşımı
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları
 • Stratejilerle Uyumlu İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Psikolojik Sözleşme Yönetimi
 • Nitelikli Personel Elde Tutma Stratejileri

2) Eğitim Personelinin Oryantasyonu

 • Oryantasyon Nedir Neden Gereklidir
 • Eğitim Personelinin Oryantasyonu
 • İdari Personelin Oryantasyonu
 • Özlük Hakları İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İş Başı Eğitim Ve Değerlendirme Yöntemleri

3) Yetkinliğe Dayalı İşe Alım Teknikleri

 • Hangi İşe Hangi Personel
 • Yetkinliğe Dayalı Personel Temini
 • Yetkinliği Ölçme Ve Değerlendirme
 • Yetkinlikleri Geliştirme

4) Mülakat Süreçleri Ve Teknikleri

 • Mülakat Nedir Nasıl Olmalıdır
 • Mülakat Yönetme Süreçleri
 • Mülakatta İrdelenen Özellikler
 • Mülakatta Psikolojik Argümanlar
 • Mülakatı Değerlendirme

C-) ETKİLİ YÖNETİM

1) Liderlik Becerileri

 • Metaforlarla Liderlik
 • Liderin Kör Noktası
 • Yetenek Keşfi Ve Yönetimi
 • İnsan-Görev-Risk Odaklılık
 • Hedeflerle Yönetim

2) Kriz Ve Risk Yönetimi

 • Risk Belirleme Ve Değerlendirme
 • Risk Matrisi Oluşturma
 • Krizlere Dayanıklılık Artırma Yöntemleri
 • Öngörü Ve Krizleri Fırsata Çevirme
 • Örnek Olay Analizleri

3) Takım Çalışması Ve Problem Çözme

 • Takım Çalışması Neden Nasıl?
 • Etkili Takımların Araç Kitleri
 • Problem Çözme Neden Nasıl?
 • Yapılandırılmamış Problemler
 • Atölye Çalışmaları

4) Toplantı Ve Zaman Yönetimi

 • Toplantıda Verimli Sonuç Elde Etme
 • Katılımcı Olarak Yapılacaklar
 • Zaman Tuzakları Ve Çözüm Önerileri
 • Zaman Yönetiminin Zorlukları
 • Etkili Planlama Ve Uygulama

5) Kurum Kültürü Kalite Ve Marka Yönetimi

 • Güncel İş Dünyası Gereksinimleri
 • Kaliteyi Kültür Haline Getirme
 • İşveren Markası Yaratma
 • Pazarda Tutunma
 • Sürdürülebilirlik Yönetimi

6) Pozitif Düşünme Ve Vizyon Geliştirme

 • Pozitif Düşünme Neden Nasıl?
 • Olmazsa Olmazlar
 • Vizyon Geliştirme
 • Teori Ve Pratikte Devamlılık Ve Uyum Sağlama
 • Atölye Çalışmaları

7) Çatışma Ve Stres Yönetimi

 • Kurum İçi Çatışma
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Stres Kaynakları
 • Stres Yönetimi Stratejileri
 • Baskının Pozitif Etkisinden Yararlanmak

8) İnovasyon Yönetimi

 • İnovasyon Nedir?
 • İnovasyon Yönetiminin Temel Bileşenleri
 • İnovasyon Stratejinin Önemi
 • İnavason Organizasyonu Ve Kültürü
 • İnovasyon Geliştirme Yöntemleri

D-)İLETİŞİM GELİŞİMİ EĞİTİMLERİ
1) Etkili İletişim Becerileri

 • Etkili iletişim nedir neden gereklidir?
 • Etkili iletişim dinamikleri
 • İletişim türleri
 • Hedefe odaklı iletişim
 • Atölye çalışmaları

2) Beden Dili Ve İmaj Yönetimi

 • Sözlü Ve Sözsüz İletişim
 • Kişisel İmajla Beden Dilini Etkili Kullanma
 • Kişisel İletişim Tarzını Tanıma Ve Eksikleri Giderme
 • Olumlu Bir İlk İzlenim Verme
 • Doğru Mesaj Doğru İmaj

3) Veli İlişkileri Yönetimi Ve Halkla ilişkiler

 • Halkla İlişkiler Temel Kavramları
 • Reklam Ve Halkla İlişkiler
 • Propaganda Ve Halkla İlişkiler
 • Velilerin Amaç Değer Ve Beklentilerinin Tespiti
 • Velilerle Etkili İletişim Geliştirebilme Ve Memnuniyet Algısı Oluşturma

4) Protokol Ve Nezaket Kuralları

 • Özel-Kamusal-Sosyal Alan
 • Protokol İlkeleri Ve Kuralları
 • Konuşma Ve Dinleme Protokolü
 • İletişim Araçları Protokolü
 • Birebir Protokol

5) Reklam İletişim Pr Planlama Ve Yönetme

 • Reklam Nedir Nasıl Olmalıdır?
 • İletişim Kaynaklarını Etkin Kullanma
 • PR Nedir Nasıl Planlanır
 • Etki Analizi Yapabilme
 • Değerlendirme Yöntem Ve Teknikleri

6) Sosyal Medyayı Anlamak Ve Doğru Kullanmak

 • Sosyal Medya Ve Ontolojisi
 • Okul Network Aracı Olarak Sosyal Medya
 • Reklam Ve PR Kurmada Sosyal Medya
 • Alternatif Sosyal Medya Ve Uygulamaları
 • Sosyal Medyayı Doğru Kullanma Ve Riskleri Yok Etme

E-) EĞİTİM ÖĞRETİM GELİŞİM EĞİTİMLERİ
1) Temel Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri

 • Ölçme –Değerlendirme Temel Kavramlar
 • Ölçme Araçlarının Yapısal Nitelikleri
 • Ölçme Araçları Hazırlama Süreci
 • Geleneksel Ölçme-Değerlendirme Teknikleri
 • Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Teknikleri

2) Çoktan Seçmeli Madde Geliştirme Ve Puanlama

 • Çoktan Seçmeli Maddeler: Tanım- Temel Kavramlar- Özellikleri
 • Çoktan Seçmeli Maddelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Çoktan Seçmeli Maddelerde Madde Türleri
 • Çoktan Seçmeli Maddelerde Çeldiricilerin Yazılması
 • Çoktan Seçmeli Maddelerin Puanlanması

3) Açık Uçlu Madde Geliştirme Ve Puanlama

 • Açık Uçlu Madde: Tanım-Temel Kavramlar-Özellikleri
 • Açık Uçlu Maddelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Açık Uçlu Madde Türleri
 • Açık Uçlu Maddelerde Çeldiricilerin Yazılması
 • Açık Uçlu Maddelerin Puanlanması

4) Yeni Nesil Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri

 • Performans Değerlendirme
 • Ürün Seçki Dosyası(Port folyo)Değerlendirme
 • Tanılayıcı Dallanmış Ağaç –Yapılandırılmış Grid Ve Kavram Haritaları
 • Öz, Akran Ve Grup Değerlendirme
 • Proje Değerlendirme
 • Drama Ve Gösteri Değerlendirme
 • Poster Ve Yazılı Rapor Değerlendirme

F-) EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
1) Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı

 • Neden Bilişim Teknolojileri (5n-1k)
 • Bilişim Teknolojilerinde Etkileşim Ve Katılım
 • Bilişim Teknolojileri Kullanımının Duyusal Gelişime Katkısı
 • Müfredat Ve BT Kullanımı
 • Doğru BT Kullanımı

2) Etkileşimli Tahta Kullanım

 • Etkileşimli Tahta İle Sınıf Ve Zaman Yönetimi
 • Sınıf İçi Ölçme Ve Değerlendirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı
 • Öğrenme Süreçlerinde Etkileşimli Teknolojiler
 • Akıllı Tahta Mı Akıllı Öğretmen Mi?
 • Güvenli Etkileşimli Tahta

3) Elektronik İçerik Geliştirme Ve Yönetme

 • Öğrenme Stilleri Ve Elektronik İçerik
 • Elektronik İçerik Geliştirme Yöntem Ve Teknikleri
 • Etkin Ve Katılımcı Öğrenci İçin Elektronik İçerik
 • Etkileşimli Sınıflar-Etkileşimli Öğrenciler
 • Elektronik İçerik Yönetimi

H-) EĞİTİM YÖNETİMİ
1) Aktif Öğrenme Ve Öğretmen Stratejileri

 • Aktif Öğrenme Nedir?
 • Aktif Öğrenme İlkeleri Nelerdir?
 • Aktif Öğrenme Ve Öğrenci Kazanımları
 • Aktif Öğrenme Teknikleri
 • Aktif Öğrenme İle Ölçme Değerlendirme

2) Güvenli Eğitim Rotamı Geliştirme

 • Güvenli Eğitim Ortamı Nedir?
 • Güvenli Eğitim Ortamı Neden Önemlidir?
 • Güvenli Eğitim Ortamı Bileşenleri Nelerdir?
 • Güvenli Eğitim Ortamı Nasıl Kurulabilir?
 • Güvenli Eğitim Ortamı Denetimi Nasıl Yapılır?

3) Öğrenci Gözünde İyi Öğretmen

 • Öğrenciler Ne İster?
 • Öğretmenler Ne Verir?
 • Öğrenen Öğretmen Olmak!
 • Öğreten Öğrenci Olmak!
 • Öğrenme Birlikteliği

4) Öğrenme Ekosistemi

 • Öğrenme ekosistemi nedir?
 • Öğrenme ekosistemi neden önemlidir?
 • Öğrenme ekosistemi bileşenleri nelerdir?
 • Öğrenme ekosistemi nasıl kurulabilir?
 • Öğrenme ekosistemi denetimi nasıl yapılır?

5) Öğrenmeyi Öğrenme

 • Öğrenme Nasıl Öğrenilir?
 • Hızlı Ve Kalıcı Öğrenme
 • Kısa Ve Uzun Süreli Hafıza Ve Öğrenme
 • Sesli Ve Görsel Algılama Süreçleri
 • Atölye Çalışmaları

6) Öğretmenlik Etiği

 • Etik Nedir?
 • Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
 • Öğretmenlik Mesleğinin Etik Kodları
 • Öğretmen Andı

7) Tam Öğrenme Modeli

 • Bireysel Farklılıklar Ve Öğrenme
 • Bilişsel Giriş Davranışları
 • Duyusal Giriş Özellikleri
 • Öğretim Hizmetinin Niteliği
 • Tamamlayıcı Eğitim Çalışmaları

8) Sınıf Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

 • Sınıf Yönetimi Süreçleri
 • Sınıf Yöneticisi Ve Liderlik
 • Sınıf Yönetimi Klasik Yaklaşımlar
 • Sınıf Yönetimi Çağdaş Yaklaşımlar

9) Sınıf Yönetiminde Diksiyon Hitabet Ve Beden Dili

 • Sınıf Yönetimi Ve Liderlik
 • Sınıf Yönetimin Ses Eğitimleri
 • Diksiyon Uygulamaları
 • Hitabet Türleri Ve Örneklemeleri
 • Beden Dili Ve Sınıf İçi Disiplinleri

10) 21 Yüzyıl Becerileri

 • 21.Yüzyıl Becerileri Nedir?
 • 21. Yüzyıl Becerileri Neden Önemlidir?
 • 21. Yüzyıl Becerilerinin Bileşenleri Nelerdir?
 • 21. Yüzyıl Becerileri Nasıl Kazandırılabilir?
 • 21. Yüzyıl Becerileri Nasıl Değerlendirilebilir?

11) Beceri Eğitimi Yönetimi

 • Beceri Nedir? Neden Önemlidir
 • Gelişimsel Aşamalar Ve Beceri
 • Sosyal Beceriler
 • Beceri Analiz Ve Kalıcı Beceri Edinme
 • Beceriyi Ölçme Ve Değerlendirme

12) Değerler Eğitimi Yönetimi

 • Dünyada Değerler Eğitimi
 • Ülkemizde Değerler Eğitimi
 • Değer Yönetimi
 • Yapılandırmaca Değer Yönetimi
 • Değer Kazanımı Ölçme Değerlendirme

13) Drama Ve Hayal Geliştirme Eğitimi

 • Yaratıcı Hayal Gücü Testi
 • Hayal Gücü Geliştirme Argümanları
 • Hayal Mühendisliği
 • Hayal Haritası Ve Girişimcilik
 • Hayal Ve Gerçek Arasında İnsan
 • Atölye Çalışmaları

14) Sorumluluk Ve Olumlu Disiplin Geliştirme

 • Sorumluluk nedir gerekli midir?
 • Sorumluluk bilinci nasıl geliştirilebilir?
 • Disiplin nedir gerekli midir?
 • Olumlu disiplin geliştirme teknikleri
 • Örnek olay Analizleri

15) Ödül Ve Ceza Yönetimi

 • Eğitimde ödül ve cezanın gelişimi
 • Ödül ve cezanın fonksiyonları
 • Değerleme ve değerlendirme modelleri
 • Ödülsüz ve cezasız bir model
 • Örnek olay analizleri

16) Eğitimde Motivasyon Ve Dikkat Geliştirme

 • Bireysel Motivasyon
 • Kurumsal Motivasyon
 • Dikkat Dağınıklığının Sebepleri
 • Dikkat Geliştirme Yolları
 • Atölye Çalışmaları