Öğrencilerimizin okul başarısı da esas alınarak, uygulanan testler ile konu eksiklikleri tespit edilerek eksiklikler tekrar dersleri ile kapatılacaktır. Böylece unutulan bilgiler tazelenmiş olacaktır. Meslek seçim testleri ışığında öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun alan seçimleri belirlenecek ve hedefe odaklanılacaktır.

Okuduğunu anlama, sayısal işlem yapma yeteneğini geliştirme ve genel kültürünü arttırmaya yönelik eğitim – öğretim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklenecektir.