Veli Eğitimi ve Toplantıları

Kurslarımızda 1.Dönem iki 2.Dönem birer defa olmak üzere Veli Toplantıları yapılacaktır. Bu Toplantılarda Velilerimiz öğrencilerinin akademik tüm gelişimlerini değerlendirme ve bilgi alma imkânına kavuşacaklardır. Tüm Branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma ortamı için gerekli planlama aşağıdaki çizelge doğrultusunda uygulanacaktır.